Dopravní soutěž

V únoru zavítaly naše třídy 4.A a 4.B na jarní výuku dopravní výchovy. Během dvou vyučovacích hodin se děti seznámily pomocí názorných příkladů a ukázek na interaktivní tabuli s pravidly silničního provozu a ukázaly si mnohé situace v dopravě. V závěru školení si žáci rozdali cvičné učebnice, protože je bude čekat test.

Tento měsíc také proběhne školní kolo dopravní soutěže a výherní čtveřice žáků z každého ročníku (od 4. do 9. tříd) nás pak bude reprezentovat i v krajském kole.

Mgr. M. Langpaulová

dopravni_soutez

Zkušení testy můžete vyzkoušet na  stránkách

http://www.ibesip.cz/

Dvě otázky:

1: V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

  1. A) patnácti let
  2. B) deseti let
  3. C) dvanácti let

2: Řidič nesmí zastavit a stát

  1. A) v žádné, i přehledné zatáčce
  2. B) v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti
  3. C) pouze v zatáčce vlevo

Starý web

Pokud chcete vidět starší příspěvky a další pak máte možnost zachovali jsme pro vás starý web.

KONTAKT

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

Kaplického 384

463 12, Liberec 23

IČ 72743379

TELEFONY

+420 739 329 110

+420 602 470 953