TITLE

DESCRIPTION

Postřehy našich žáků z návštěvy v Polsku – Zlotoryja

ZLOTORYJA – 5. KVĚTNA

zlotoryja

V tento den se uskutečnila druhá část výměnných pobytů s naší polskou partnerskou školou ve městě Zlotoryja. Na cestu se vydalo 12 žáků ze    6. a 7. třídy, společně s paní učitelkou Prokophovou a Zemancovou.

Vyrazili jsme v 7.45 hodin a na místo dorazili v 10.15 hodin. Naši žáci doposud znali zlotoryjskou školu pouze z obrázků a nyní ji mohli obdivovat osobně. Jedná se totiž o velmi krásnou historickou budovu. Přivítání bylo vřelé a perfektně připravené. Však se již polští žáci nemohli svých českých přátel dočkat, naposledy se totiž viděli v listopadu 2010 v Liberci. Teď už jim nic nebránilo pustit se směle do připraveného programu. Na úvod proběhly jazykové hry, následovaly hry sportovní      a pak společná prohlídka města. Při této prohlídce spatřili naši žáci muzeum zlata, překrásný kostel, sochu papeže Jana Pavla II., staré městské hradby, centrum města s novou pěší promenádou a nově opravenou historicky cennou kovářskou baštu. Následoval velice dobrý oběd v nedaleké restauraci a zmrzlina na promenádě. Asi o půl třetí jsme      se vrátili do školy, abychom se před odjezdem ještě pobavili, vyfotili        a rozloučili. Všem účastníkům se výměnný pobyt moc líbil a své konkrétní dojmy napsali na webové stránky ZŠ Kaplického.(zde bude odkaz) Veškeré fotky z celé akce najdete ve školní fotogalerii. Již se všichni těšíme na další setkání.

 

H.Zemancová

 

Postřehy žáků

6. třída

Návštěva Polska

 

Dne 5. 5. 2011 jsme jeli do polského města Zlotoryja na návštěvu za polskými žáky. Jeli jsme mikrobusem. Cesta trvala přibližně 2 hodiny. Poté, co jsme přijeli do školy, paní ředitelka a učitelé nás přivítali a pohostili nás. K občerstvení jsme měli chlebíčky, koblihy a pití.

Když žákům skončila hodina, zavedli nás do menšího sálu, kde jsme hráli hry a šli jsme na prohlídku po městě. Navštívili jsme také zdejší muzeum, seznámili nás s jejich pískovcovou věží a koupili jsme si zmrzlinu.

Žáci ze Zlotoryje se šli naobědvat do jejich školní jídelny a nás zavedli do restaurace, kde jsme měli vločkovou polévku a výborný guláš s noky. Naobědvali jsme se a znovu jsme šli do školy. Ukázali nám jejich třídu na výtvarnou výchovu, kde jsme společně s polskými žáky vyráběli origami – květinu. Moc se nám to líbilo.

Nakonec nám předali dárky a fotili se s námi. Po předávání dárků již nastal čas na loučení a odjezd zpět do České republiky.  Výlet do Polska se nám moc líbil a těšíme se, až tam pojedeme znovu na návštěvu.

Natálie Firková

 

Výměnný pobyt v Polsku

Dne 5. 5. 2011 ve čtvrtek jsme navštívili základní školu ve Zlotoryji v Polsku. Cesta tam trvala asi dvě a půl hodiny a jeli jsme mikrobusem. Po příjezdu do Polska jsme hledali školu a paní ředitelka školy nás navigovala po telefonu. Když jsme přijeli, šli jsme se pozdravit s paní ředitelkou a ta nás odvedla do budovy školy, kde pro nás bylo přichystáno občerstvení. Po jídle jsme se přemístili do velké místnosti, kde jsme hráli různé hry, zpívali a tancovali. Byla to opravdu dobrá zábava.

Ve 13:00 hodin jsme šli do města a navštívili jsme kostel i polské muzeum. Při procházce po městě jsme si koupili zmrzlinu. Poté jsme se vydali do restaurace a tam nám připravili oběd – polévku i hlavní chod. Měli jsme guláš a polské knedlíky. Když jsme se najedli, šli jsme znovu do školy. Ve škole jsme potom skládali z papírků kytičky, které jsme následně připevnili na tužku. Nakonec jsme se všichni společně vyfotili.

Po rozloučení se všemi žáky i učiteli z polské školy jsme nastoupili do mikrobusu, zamávali na rozloučenou a vydali se na zpáteční cestu do Liberce. Cesta zpět byla velmi legrační. Od polských žáků jsme dostali také dárkovou tašku s křupkami, pitím i s dopisem. Křupky jsme snědli v autobuse, takže jsme potom museli po sobě uklízet nepořádek.

Byl to moc pěkný výlet a už teď se těším, až znovu navštívíme polskou školu.

 

Michaela Jeřábková

 

Výlet do Polska

 

Ve čtvrtek 5. května jsme jeli se školou do Polska, konkrétně do města Zlotoryje, navštívit žáky školy Marie Konopnickej. V 7:45 hod. byl plánovaný odjezd. Nastoupili jsme do mikrobusu a v osm hodin jsme vyjeli. Cestou jsme byli docela hodní, protože většina z nás potřebovala na toaletu. Cesta byla velmi zdlouhavá a namáhavá.

Když jsme zaparkovali na dvoře školy, přivítali nás paní učitelky. Po přivítání jsme šli ihned na WC, neboť cesta byla opravdu dlouhá, a do knihovny, kde bylo přichystané občerstvení. Když jsme se občerstvili, šli jsme do velkého sálu hrát různé hry. V jednu hodinu odpoledne jsme šli do města. Polská paní učitelka nás zavedla do kostela a pověděla něco o něm, poté jsme ještě navštívili muzeum. My (Češi) jsme šli do restaurace na oběd a polské děti do školy. K obědu jsme měli guláš s noky, mně osobně to moc chutnalo. Ještě před hlavním jídlem jsme si pochutnali na vločkové polévce.  Když jsme se najedli a vrátili zpět do školy, šli jsme do dílny, kde jsme společně vyráběli origami – květinu. Poté jsme ji napíchli na barevnou pastelku. Nakonec jsme se přesunuli na chodbu, kde jsme se vyfotili, a polské děti nám předaly dárky. Ještě jsme si narychlo vyměnili e-mailové adresy a se slzami v očích se rozloučili.

Cesta zpět byla legrační, takže velmi rychle uběhla. V Liberci u školy jsme vystoupili z mikrobusu a rozloučili se. Z tohoto výletu máme mnoho krásných vzpomínek:

 

Domenica Krejčí

 

Zlotoryja

 

Do Polska jsme jeli mikrobusem v 8:00 hodin od školy. Dojeli jsme tam za 2 hodiny a moc se mi tam líbilo. Cestou jsme však zjistili, že v Polsku nemají benzínové pumpy s WC, což byl pro některé žáky vážný problém. Když jsme přijeli do školy, tak nás všichni vřele přivítali a nabídli nám pohoštění. Poté jsme šli do místnosti, kde bylo připravené pódium, a tam jsme se rozdělili do skupin. Dostali jsme balónek, který jsme nafoukli a posílali si ho. Když měli balonky všichni nafouknuté, tak nám pověděli, ať je hodíme do vzduchu a běhali jsme po místnosti. Poté nás naučili tanec a nakonec jsme vyráběli růžičky z papíru. Na památku jsme se společně vyfotili a dostali jsme dárkovou tašku. S polskými dětmi jsme si na závěr vyměnili kontakty a odjeli jsme domů.

Tomáš Hácha

 

Výlet do Polska

 

Dne 5. 5. 2011 jsem byla již v 7:15 hodin ve škole a čekala jsem na paní učitelku a na děti v šatně, ale nakonec jsme odjížděli až v 8:00 hodin. Přijel pro nás mikrobus a cesta nám trvala zhruba 2 hodiny, byla to velká sranda. V 10:00 hodin jsme dorazili na místo, kde nás přivítaly polské děti, paní ředitelka, učitelky a mnoho dětiček. Po prohlídce školy nám hostitelé nabídli čaj, limonádu, housku a koblihy. Po svačině jsme šli do velkého sálu, byl nádherně velký a měli tam i divadlo. Tam jsme si společně hráli asi 2 hodiny, poté jsme šli všichni společně na nádhernou prohlídku města. Zhlédli jsme muzeum, šli jsme do kostela a také jsme se prošli k hrádku. Na oběd jsme se rozdělili, polské děti šly do školy a my ostatní jsme šli do luxusní restaurace, kde nám nabídli polévku. K hlavnímu chodu jsme měli guláš. V restauraci bylo nádherné prostředí. Líbilo se mi zejména akvárium s exotickými rybičkami. Při odchodu jsme si vzali bundy a šli jsme do školy.

Po příchodu do školy jsme šli do dílny a tam jsme vyráběli z papíru růžičky. Polské děti a učitelé nám s tím pomohli. Následně jsme od nich obdrželi tužku a tu růži jsme na ni připevnili. Na památku jsme také dostaly krásné dárky. Poté jsme se společně vyfotili a už byl čas na odjezd domů. Nastoupili jsme zpět do autobusu a zamávali učitelům a žákům na rozloučenou.  Cesta zpět mi připadala kratší, ale to se mi asi jen zdálo. V autobuse jsme všichni rozbalili darované dárky. Bylo v nich mikádo, domino, pitíčko a brambůrky se sýrovou příchutí. Samozřejmě jsme je všichni začali ihned jíst a z toho nám koukal hned pěkný průšvih, neboť jsme v autobuse udělali velký nepořádek, který jsme po sobě museli uklízet. Každopádně jsme si užili hodně legrace a na výlet nám všem zůstaly krásné vzpomínky.

 

Aneta Weissová

5.třída

Tereza Bártová

Na tuto akci jsem se přihlásila, protože jsem chtěla vědět, jak to vypadá ve ZLotoryji a také jsem chtěla poznat nové kamarády. Těšila jsem se na polské děti, obzvlášť na kamarádku Alyju, se kterou si píšu.

Program ve Zlotoryji se mi moc líbil, hlavně tichá pošta a pantomima. Samotné město se mi také líbilo, stejně jako škola, která vypadá jinak, než školy u nás. Mám radost, že jsem si našla kamarády, jsou jimi například Olu, Dariu, Elízu, Julia, Dominika a Alex. Do Zlotoryje bych jela určitě znovu. Těším se, až zase přijedou oni k nám, velmi ráda je znovu uvidím.

Michaela Apková

Do Polska jsem se přihlásila kvůli tomu, že jsem chtěla vidět školu, toho, s kým si píšu a také ty, se kterými si píší ostatní. Těšila jsem si i na to, že si udělám nové kamarády, na hry, paní učitelky a paní ředitelku. V Polsku se mi nejvíce líbil kostel a zlatnictví. Našla jsem si tam spoustu nových kamarádů, například Alu, Agátu, Olu a Beniu. Asi bych do Zlotoryje jela znovu. Bála bych se jen cesty tam, protože mi bylo v mikrobusu špatně. Díky dobrým kamarádům, kteří si se mnou ale povídali, jsem to zvládla. Moc se už těším, až přijedou oni k nám. Je to dobrá parta.

 

Karolína Hornická

Přihlásila jsem se, protože jsem chtěla vědět, jak to ve Zlotoryji vypadá a také jsem chtěla poznat nové kamarády. Do Polska jsem se těšila hlavně na Benniu, se kterou si píšu. Program, který pro nás připravili, se mi líbil. Bylo to něco jiného než u nás. V Polsku se mi líbila jejich škola zvenčí a Zlotoryja, jako město. Našla jsem si tam spoustu nových kamarádů. Určitě bych příště jela znovu. Těším se, až zase přijedou oni k nám.

 

Lukáš Binder

Přihlásil jsem se, protože jsem chtěl vědět, jak to ve Zlotoryji vypadá, a protože jsem chtěl poznat nové kamarády. Těšil jsem se na nové kamarády a chtěl jsem poznat kluka, se kterým si píšu. Program se mi moc líbil, byl jinačí než u nás. Ve Zlotoryji mají pěknou školu a kostel Pavla II. Našel jsem si tam přibližně kolem osmi nových kamarádů. Do Zlotoryje bych jel velice rád znovu. Těším se, až zase přijedou.

 

Denisa Kohlová

Do Polska jsem se přihlásila proto, že jsem chtěla poznat Zlotoryji a Olu, se kterou si píšu. Těšila jsem se hlavně na ní na nové kamarády. Hned mě vzali do party. Bylo legrační, že neuměli vyslovit mé jméno. Program se mi líbil, obzvlášť prohlídka města, hra s tyčemi a tichá pošta. Polsko je krásné místo. Mají tu moc hezkou školu s bazénem a velkým hřištěm. Našla jsem si tam spoustu kamarádů, například Olu, Agatu, Darju, Elizu a další. Určitě bych tam jela znovu. Když už je všechny znám a vím, co vmě čeká, je to bezva. Moc se těším, až přijedou oni k nám.

 

Filip Kolář

Do Polska jsem se přihlásil, protože mě zajímalo, jak to tam vypadá, a byl jsem zvědavý na to, jak Poláci mluví. Také jsem se těšil na kamaráda, se kterým si dopisuju. Program byl dobrý, hlavně se mi líbila hra s balóny a památky ve Zlotoryji. Našel jsem si tam nové kamarády. Jel bych určitě znovu, protože to tam bylo hezký. Těším se, až zase přijedou a budu se s mým novým kamarádem moc opět popovídat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Starý web

Pokud chcete vidět starší příspěvky a další pak máte možnost zachovali jsme pro vás starý web.

KONTAKT

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

Kaplického 384

463 12, Liberec 23

IČ 72743379

TELEFONY

+420 739 329 110

+420 602 470 953