Projekty

Projekty

Systém Robotel – Smart Class

Logolink_OP_VVV_hor_cb_cz

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./16_022/0005991

Doba trvání projektu:23. 8. 2017 – 22. 8. 2019

Název projektu:  Klíč k dalším dovednostem

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.

Plakát ke stažení zde

 

Bez n‡zvu-1

Parlament

Žákovský parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy, vyjadřuje se k problémům, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, aktivně se podílí na životě školy.

 

 

Projekty EU

 

Projekty. do ktérých je naše škola zapojena:

 

Investice do rozvoje vzdělávání

 

E-skoly Libereckého kraje

 

EU školám

 

 

Starý web

Pokud chcete vidět starší příspěvky a další pak máte možnost zachovali jsme pro vás starý web.

KONTAKT

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

Kaplického 384

463 12, Liberec 23

IČ 72743379

TELEFONY

+420 739 329 110

+420 602 470 953