Žákovský parlament

24 Říj · Petr Jiřička · Bez komentářů

Žákovský parlament

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Zástupci žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017:

  1. A – Petra Sedláčková, Michal Podzemský
  2. B – Simona Müllerová, Matyáš Holý
  3. A – Adéla Kotrmanová, David Vedral
  4. B – Monika Ferková, Matěj Blažek
  5. A – Bára Balická, Filip Horák
  6. A – Natalia Capustean, Matyáš Cejnar
  7. A – Zuzana Michálková, Jakub Jungman
  8. A – Kateřina Górská, Tomáš Valta

 

Žákovský parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy, vyjadřuje se k problémům, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, aktivně se podílí na životě školy.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, jako zástupci jednotlivých tříd čtvrtého až devátého ročníku. Z každé třídy jsou vybráni dva zástupci (dívka, chlapec). Zároveň jsou zvoleni i předseda a místopředseda žákovského parlamentu. Hlavním úkolem zástupců v parlamentu je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Každý měsíc se koná zasedání parlamenťáků v knihovně, kde se projednávají různé problémy, které se týkají jak školy, tak i samotných žáků.

Škola je zapojena v projektu Škola pro demokracii, jehož součástí je zmapování školy v osmi oblastech (dokumenty školy, nástroje komunikace, práce s pravidly a třídou atd.). Mapování představuje nástroj, s jehož pomocí zjistíme, kde má naše škola silné stránky a jak je můžeme ještě posílit.

Vedoucím školního parlamentu pro tento školní rok je p. učitel L. Javůrek. Zasedání parlamentu se účastní za vedení školy pí. Z. Vítová.

Další zasedání školního parlamentu se koná ve čtvrtek 10. listopadu od 14 hodin.

Starý web

Pokud chcete vidět starší příspěvky a další pak máte možnost zachovali jsme pro vás starý web.

KONTAKT

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

Kaplického 384

463 12, Liberec 23

IČ 72743379

TELEFONY

+420 739 329 110

+420 602 470 953