Smlouvy

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

 

SMOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU PRO PODPORU A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC – REALIZACE AKCE „NÁŠ KAPLIČÁK“

SMOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU PRO PODPORU A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC – REALIZACE AKCE „KAPLICKÝ JARMARK“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPŮ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU JÍDELNA SNŮ

SMLOUVA NA NÁKUP IT

SMLOUVA – PRONÁJEM BYTU

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR; SMLOUVY O NÁJMU NP POKRAČOVÁNÍ

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

Dodatek ke Smlouvě o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště ze dne 13.9.2013

Starý web

Pokud chcete vidět starší příspěvky a další pak máte možnost zachovali jsme pro vás starý web.

KONTAKT

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

Kaplického 384

463 12, Liberec 23

IČ 72743379

TELEFONY

+420 739 329 110

+420 602 470 953