ZAMĚSTNANCI

všichni tito lidé pracují na naší škole

1

ČINNOSTNÍ UČENÍ

Soubor metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří.

2

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

Založeno na komplexním pracovním úkolu, při němž žáci samostatně řeší určitý problém. Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování úloh či řešení problémů spjatých s praktickým životem.

3

VYUČOVÁNÍ METODOU CLIL

Metoda Content and Language Integrated Learning, neboli integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka.

VEDENÍ ŠKOLY

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Pavel Zeronik

Napište mi 🙂

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Zdeňka Vítová

Napište mi 🙂

Mgr. Hana Staňová

Napište mi 🙂

PEDAGOGICKÝ SBOR

Mgr. Lucie Berešová - přípravná třída

Napište mi 🙂

Mgr. Eva Mizerová - 1.B

Napište mi 🙂

Mgr. Jana Černotíková - 2.B

Napište mi 🙂

Mgr. Petra Pacltová - 3.B

Napište mi 🙂

Mgr. Ivan Hrbek - 4.B

Napište mi 🙂

Mgr. Pavlína Kuželová - 5.B

Napište mi 🙂

Mgr. Ivana Šolcová - 6.B

Napište mi 🙂

Mgr. Lukáš Javůrek - 8.A

Napište mi 🙂

Mgr. Jindřiška Krenková - 1.A

Napište mi 🙂

Mgr. Maruška Mervartová - 2.A

Napište mi 🙂

Mgr. Lída Jožáková - 3.A

Napište mi 🙂

Mgr. Zuzana Mečířová - 4.A

Napište mi 🙂

Mgr. Milena Tůmová - 5.A

Napište mi 🙂

Mgr. Zdeněk Hanák - 6.A

Napište mi 🙂

Mgr. Lucie Bartošová - 7.A

Napište mi 🙂

Mgr. Lenka Čábelková - 9.A

Napište mi 🙂

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Ing. Marcela Cinková-Jirásková

Napište mi 🙂

Bc. Petr Jiřička

Napište mi 🙂

Mgr. Jitka Netušilová

Napište mi 🙂

Mgr. Tereza Hrůzová

Napište mi 🙂

Mgr. Alena Ježková

Napište mi 🙂

Jana Zeronikova Dis.

Napište mi 🙂

WALDORFSKÁ TŘÍDA

Mgr. Tereza Hrůzová

Napište mi 🙂

Michaela Waldhauserová

Napište mi 🙂

Mgr. Daniela Fialová

Napište mi 🙂

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ing. Marcela Cinková-Jirasková

Napište mi 🙂

Eva Sopková

Napište mi 🙂

Mgr. Alena Ježková

Napište mi 🙂

Radka Bockschneiderová

Napište mi 🙂

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI

Zuzana Jadrná

HOSPODÁŘKA ŠKOLY

Napište mi 🙂

Libuše Bečková

HLAVNÍ KUCHAŘKA

Petra Poláková

KUCHAŘKA

Lenka Janusová

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Napište mi

Helena Gratiasová

KUCHAŘKA

Starý web

Pokud chcete vidět starší příspěvky a další pak máte možnost zachovali jsme pro vás starý web.

KONTAKT

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

Kaplického 384

463 12, Liberec 23

IČ 72743379

TELEFONY

+420 739 329 110

+420 602 470 953